Uk & Puk

uk & puk

 

Wij bieden gedurende de dag activiteiten aan vanuit het VVE programma Uk & Puk.
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jongen kinderen van 0-4 jaar.
Naast de taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling,
de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.

Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje
van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn.
Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen.
Puk is de schakel tussen pedagogisch medewerker en het kind.

Uk & Puk bestaat uit dezelfde tien thema's als Puk & Ko:

         1. Welkom Puk!
         2. Knuffels
         3. Hatsjoe!
         4. Hoera!
         5. Wat heb jij aan vandaag?
         6. Regen
         7. Dit ben ik
         8. Eet smakelijk!
         9. Reuzen en kabouters
         10. Oef, wat warm!

Pedagogisch medewerkers kunnen per thema diverse activiteiten uitvoeren.
Per thema worden activiteiten gedaan in een groep of individueel.

De eigen inbreng van het kind is het belangrijkste binnen elke activiteit.
De activiteiten zijn zo beschreven dat baby's dreumesen en peuters op hun eigen manier
kunnen meedoen.

Meer informatie kun je vinden op de site van Uk & Puk:
http://www.pukenko.nl/web/uk-puk.htm