image

Oudercommissie

Namens de Oudercommissie willen wij jullie van harte welkom heten op Kinderdagverblijf De Hummelhoeve.

Wie zijn wij:

 • Voorzitter/ secretaris:
  Susanne van Nimwegen, moeder van Linne. Linne komt vrijdag spelen bij de Hummelhoeve.
 • Activiteitencommissie                                                                                                                                                                                              Angelique Koese, moeder van Hannah en Sepp. Sepp komt dinsdag en donderdag spelen bij de Hummelhoeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jennifer Wijnen, moeder van Leas.  Leas komt op maandag spelen bij de Hummelhoeve.                                                                                              Mathilde Louwerens, moeder van Robin en Jasmijn. Robin en Jasmijn komen op maandag, woensdag en vrijdag spelen bij de Hummelhoeve.

 • Penningmeester:
  Marieke van Geffen, moeder van Hannah en Lise. Hannah en Lise komen dinsdag en vrijdag spelen bij de Hummelhoeve.

Wat is ons doel en taken voor het kinderdagverblijf:

De oudercommissie heeft als doel: het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders. 

De taken van de oudercommissie zijn:

 • Aanspreekpunt voor ouders;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de leiding van de Hummelhoeve;
 • Onderhouden van contacten met ouders;
 • Onderhouden van contacten met de groepsleid(st)ers van de Hummelhoeve;
 • Een bijdrage leveren aan de organisatie van de ouderavonden en themabijeenkomsten

De oudercommissie is niet bedoeld voor klachten. Met een klacht dient u zich rechtstreeks te wenden tot de leiding. 

Het reglement en de notulen kunnen ook opgevraagd worden door u als ouder. Vraag de leiding naar de ordner met alle stukken m.b.t. de oudercommissie. 

Hoe kom ik met de oudercommissie in contact?

Als je vragen, ideeën en/of opmerkingen hebt kun je een e-mail sturen naar oudercommissie@dehummelhoeve.nl of een briefje in onze gele brievenbus op de Hummelhoeve deponeren.

Nogmaals van harte welkom en we wensen jullie veel plezier op het gezelligste kinderdagverblijf in Dongen,

 

Dieuwertje, Angelique, Marieke en Joyce

Kinderdagverblijf De Hummelhoeve

 Een kleinschalig kinderdagverblijf aan de rand van Dongen met 2 verticale groepen.

Search